1960-tal

0001 Utplåning 1961_redigerad-1

Utplåning 1961
vax på pannå – 22 x 15,2 cm – privat ägo
____________________________________________________________________

Slitsamt intervall 1961
blandteknik – 61 x 122 cm
____________________________________________________________________

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

The human factory 1961-62
blandteknik på pannå – 213 x 100 cm – tillhör Det Nya Muséet
____________________________________________________________________

0031-people-and-atoms-1964

People and atoms 1964
blandteknik på pannå – 122 x 122 cm – privat ägo
________________________________________________________________

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tråd 1964
blandteknik på pannå – 122 x 92 cm – privat ägo
____________________________________________________________________

0045 Kvinna 65 b 1965_redigerad-1

Kvinna -65
blandteknik på pannå – 122 x 152 cm – tillhör Gävle Länsmuséum
____________________________________________________________________

Heliogabalus 1965
med tre löstagbara kukar
blandteknik på pannå – 183 x 122 cm
tillhör Per Ekströmmuséet
Se vidare under Visionärer
____________________________________________________________________

0053 Rummet 1965
Rummet 1965
akryl,lack mm på pannå – 122 x 183 – privat ägo

____________________________________________________________________

0056 Binär stad 1965

Binär stad 1965
olja, tempera, lack på pannå – 122 x 122 cm – privat ägo
____________________________________________________________________

0062 Beatle med taggig mårdborst 1966

Beatle med taggig mårdborst 1966
blandteknik på pannå – 26 x 19cm – privat ägo
____________________________________________________________________

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Man 1966
blandteknik på pannå – triptyk – 152 x 122 cm eller 152 x 209 cm
tillhör Per Ekströmmuséet
____________________________________________________________________


ENIAC  10100 år   1966
Blandteknik – 122 x 213 – tillhör Göteborgs stad
____________________________________________________________________

0070 Dom 1967
Dom  1967
akryl m.m på pannå – 183 x 122 cm
tillhör Moderna Museet, Stockholm
____________________________________________________________________

0077 N.Y. NN.Y. N.Y.  1967-68
olja, krita,tempera på pannå – 122 x 213 cm
tillhör Stockholms stad
____________________________________________________________________

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

TUBUT  1968
olja, tempera, lack, tusch på pannå – 122 x 183 cm
____________________________________________________________________

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Eller 1968
olja, tempera på pannå –  122 x 122 cm – tillhör Per Ekströmmuséet
____________________________________________________________________

0083 SHHEE 2 1968SHHEE  1968
akryl mm på pannå – 183 x 122 cm
tillhör Statens konstråd
____________________________________________________________________

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ansikte i natur  1969
olja på pannå – 183 x 122 cm
tillhör Stockholms Landsting
____________________________________________________________________

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ljus 3  1969
akryl, tusch på pannå – 213 x 122 cm – privat ägo
_________________________________________________________________________________

Registrator

Registrator 1969
akryl, tempera, lack mm. – 213 x 122 cm – privat ägo
___________________________________________________________________

Tillbaks till Konstverk