GRAFIK

Orkestern 1981
Grafiska bilder har jag arbetat med sedan 1964.
Under senare år har jag mer och mer kommit att arbeta med digitala tekniker.
Därför är denna rubrik uppdelad i två underavdelningar:
Djuptryck och Digital grafik.

Jag åtar mig gärna beställningar av upplagor vilket kan vara intressant för konstföreningar. Priset per bild blir då avsevärt lägre än när man säljer bilderna en och en. Ett annat alternativ är att köpa delupplagor från 10 ex och uppåt. Jag kan också sätta ihop en portfölj med blandade grafiska blad till ett förmånligt pris.