Visionärer

Under årens lopp alltifrån 1960-talet tills nu har jag då och då gjort  målningar som handlar om bestämda personer. De är människor som på något sätt fascinerat mig och jag betecknar dem gärna som visionärer. Ofta rör det sig om porträtt men inte alltid.  Här ryms kloka och sympatiska individer som Baruch de Spinoza men också rena galningar som Heliogabalus. Bilderna är gjorda från 1960-talet fram till idag och kan därför se lite olika ut stilmässigt. Vill man veta mer om dessa personer så är det lätt att söka på internet och få mängder av information.  Jag kommer undan för undan komplettera denna lista allteftersom jag får tid.

Baruch de Spinoza
1632-1677
akryl på duk – 200 x 110 cm
Judisk filosof som avsade sig den judiska tron och ägnade sig åt sin egen filosofiska värld.
Ett känt citat från honom: ”Ur evighetens synvinkel” (sub specie aeternitas)
___________________________________________________________

Hölderlin

Friedrich Hölderlin
1770 – 1843
torrnål, fp-gravyr – 23,5 x 18 cm
Tysk poet som fått ikonstatus bland poeter och andra författare.
Även hyllad av nazisterna och senare av vänsterrörelsen i Tyskland på 1970-talet.
Texten på bilden är ett brev av Hölderlin till hans mor.
Jag kom att främst fascineras av hans diktfragment eller utkast till dikter. Där slänger han ut ord och meningar över papperet och prövar sig fram på samma sätt som man ofta målar.
Jag har efter år 2000 gjort åtskilliga målningar där texter av Hölderlin ingår.
_____________________________________________


Birgitta Birgersdotter
1303 – 1373
digital bild – 33 x 50 cm
Birgitta föddes troligen på Finsta gård i Uppland. Hon gifte sig 13 år gammal med Ulf Gudmarsson och fick med honom 8 barn. Ulf dog 1344 och Birgitta reste till Rom 1349 där hon startade en klosterorden och blev efter sin död helgonförklarad.  Hennes visioner var av en närmast hallucinatorisk art med ett religiöst innehåll som hon också nedtecknat. Dessutom var hon en kraftfull kvinna med stort självförtroende då hon i Rom kritiserade Påven och kardinaler. Hon har också gått till historien som Sveriges kanske mest berömda kvinna om man ser över flera århundranden.
________________________________________________________________________ 

Karl Marx
1818 – 1883
akryl på duk – 190 x 190 cm
Farbror Karl behöver knappast någon presentation. Han är välkänd både bland de som beundrar honom och de som ogillar honom. För mig är han en framstående ekonomisk och politisk samhällsanalytiker där mycket av det han hävdat fortfarande gäller även om allt inte blev som han tänkt sig. Men hur många 1800-tals teoretiker är fortfarande lika aktuella som han?
_______________________________________________

Tristan Tzara Paris

Tristan Tzara
1896 – 1963
digital bild – 50 x 34 cm
Gravstenen från Montparnassekyrkogården i Paris.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Francis Picabia
1879 – 1953
akryl på duk – 77 x 57 cm

Tzara och Picabia var under 1910- och 1920 talen aktiva inom DADA-rörelsen. Tzara var med redan i Zürich 1916 där han tillsammans med Hugo Ball med flera startade DADA genom Cabaret Voltaires föreställningar. DADA kom sedan att spridas till Berlin, Paris, Hannover och New York och har långt senare fått efterföljare på 1950-talet och fram till idag genom Happenings, Performances m.m.
DADA rörelsens provocerade och ifrågasatta alla traditionella konstnärliga uttryck inom bildkonsten, teatern, dansen, musiken, litteraturen m.m. och har fått konsten att ”öppna sig”.
Moderna Museets enkla utställningskatalog till sin DADA utställning 1966 ger en utmärkt introduktion till DADA-rörelsen.

Dagens DADA provokationer känns ofta urvattnade där de presenteras i eleganta gallerier för en publik som förväntar sig och helt accepterar dessa ofta ofarliga provokationer. Det är väl först när provokationen har rasistiska, pedofila, nekrofila eller liknande budskap som den väcker en viss uppståndelse.
______________________________________________________________________

0765 Intona rumori 2013

Luigi Russolo
1885 – 1947
Intonarumori (Oljudsmaskiner)
akryl på duk – 110 x 175 cm
Bilden föreställer inte Russolo, som var en italiensk futurist, utan hans oljudsmaskiner. 1913 publicerade han en bok Oljudens konst (Lârte dei rumori) som blev futuristernas musikaliska manifest. Russolo tillverkade sedan en rad oljudsmaskiner eller oljudsinstrument och arrangerade oljudskonserter för publik. Hans instrument finns inte kvar men man har senare försökt rekonstruera några stycken. Russolo är nog tämligen bortglömd idag men han har definitivt betytt mycket för den exprimentella musiken som kom fram mot slutet av 1950-talet.
____________________________________________________

0748 Så jag målar 2011

Carl Jonas Love Almqvist
1793 – 1866
”så jag målar …”
akryl på duk – 162 x 119 cm
Almqvist har jag fascinerats av allt sedan tonåren, mycket beroende på hans berättarteknik och språkbehandling. Han var en mångsidig kulturpersonlighet under 1800-talet – författare, samhällsdebattör, präst, lärare, kompositör m.m. samt vår första manliga feminist då han i sin roman ”Det går an” tog ställning för kvinnornas frigörelse.  Ett ställningstagande han fick lida svårt för. Han blev också anklagad för ett giftmordsförsök och tvingades fly till Amerika. Han återsåg aldrig sitt hemland.

På bilden har jag skildrat honom i form av en mask, en yta som döljer människan bakom. Texten på korten ”Så jag målar Donna Bianca, ty så roar mig att måla” är ett känt citat från skådespelet ”Ramido Marinesco” där Don Juan yttrar detta på frågan varför han målar ett porträtt av sin älskade med giftig färg. Figurerna i förgrunden är en satirteckning från hans samtid där djävulen försöker dra ner prästen Almqvist i helvetet men han hjälps av sina vänner att stå emot. Den som inte läst Almqvist bör göra detta. Börja gärna med ”Det går an”. Hans äventyrliga liv är en spänningsroman i sig.
__________________________________________________________________________

Brancusi utan lager

Constantin Brancusi
1876 – 1957
Digital bild – 50 x 32 cm
Rumänsk skulptör som var verksam huvudsakligen i Paris. Redan före första världskriget gjorde han förenklade och rena skulpturer och var en föregångare till den minimalistiska tradition som uppstod långt senare inom konsten. Hans ateljé finns återuppbyggd i Paris där merparten av hans verk är samlade. På bilden ser man en interiör från ateljén samt överst i hans ”hjärna” skulpturen ”Kyssen” som idag kan ses som gravsten på Montparnasse kyrkogård i Paris. ”Kyssen” pryder dock inte hans egen grav.
_________________________________________________________________________

0437 Pentti Saarikoski 2000

Pentti Saarikoski
1937 – 1985
akryl på duk – 70 x 215 cm
Saarikoski var en finsk poet som jag blev intresserad av genom hans tre diktsamlingar från Tjörn – ”Dansgolv på berget”, ”Spela upp till dans” och ”Den dunkles danser”. Saarikoski var en stor språkbegåvning och översatte bland annat antika grekiska texter till finska. Han levde ett kringflackande liv tills Mia Berner tog hand om honom, de gifte sig och bosatte sig på Tjörn. Texten på bilden är en av dikterna ur ”Dansgolv på berget” och uttrycker poetiskt en kommunists visionära dilemma:
”Vi som är kommunister – måste bygga ett kloster – för tankarnas ikoner”
Den är tolkad av Mia Berner till svenska.
___________________________________________________________________________


Ludwig Wittgenstein
1889 – 1951
akryl på duk – 206 x 60 cm
Wittgenstein var en österrikisk – engelsk filosof. Efter att jag under sena tonåren och fram till 30-årsåldern var mycket intresserad av de gamla klassiska filosoferna fick Wittgensteins tänkande mig att ändra uppfattning. Hans analyser av språkets funktioner fick mig att se tidigare filosofiska böcker som ren skönlitteratur, visserligen en mycket spännande och märklig litteratur men som aldrig lyckades lösa de problem de uppställt. Orsaken till detta var ofta begreppsförvirring och/eller omöjliga frågeställningar. Wittgenstein vill utgå från vårt språk och vad det språket faktiskt kan ge svar på. Det rensar bort många onödiga problem.
____________________________________________________________


Heliogabalus
akryl m.m. på pannå – 183 x 122 cm samt tre löskukar
Den galnaste av alla visionärer i min lista är Heliogabalus, kanske också den galnaste av Romarrikets alla kejsare. Han föddes år 203, blev kejsare vid 15 års ålder 218 och mördades 222. Han har kommit att personifiera en härskares absolut sämsta egenskaper och hans visioner bestod i att sadistiskt plåga sin omgivning. Han var bi- eller snarare mångsexuell och var bland annat fascinerad av manliga könsorgan. Därför lät han utse män med stora könsorgan till viktiga ämbeten tills han fann att hans häst hade det största könsorgan han skådat varefter han utsåg hästen till konsul. Många myter om Heliogabalus är troligen överdrivna av hans levnadstecknare men hans korta liv vittnar om att han var excentrisk och avskydd.  I min målning från 1965 finns tre utbytbara kukar  med bilder från 1960-talets verklighet. Dessa löskukar kan man hänga på bilden och identifiera nutiden med dåtid. Galningar finns även idag.
_______________________________________________________


Carl Michael Bellman
1740 – 1795
”Bellmans svetteduk” akryl på duk – 120 x 182 cm
Bellman var en livsvisionär. Han skildrar skönheten, lusten och det ljusa i livet men hela tiden skuggar oss döden i form av livets förgänglighet. Hans poesi har många bottnar. I min målning ser man Bellmans dödsmask och i bakgrunden skymtar fjärilar och skuggor. Texten i förgrunden är av Bernard av Clairvaux ”Mors ianua vitae” (Döden är livets port)
_________________________________________________________________________

Darwin
Charles Darwin
1809 – 1882
Digital bild – 42 x 35 cm
Darwins vision och bevis angående det naturliga urvalet gjorde äntligen slut på många religioners uppfattning att människan är unik och skapelsens krona. Vi härstammar alla från samma lilla varelse som för länge sedan dök upp på jorden. Tyvärr har inte alla fanatiker tagit till sig denna kunskap.
_________________________________________________________________________

Apollinaire i Poesins rike hemsidan
Guillaume Apollinaire i Poesins rike
1880 – 1918
Digital bild – 49,5 x 39 cm
Apollinaire föddes i Rom och dog i Paris. Hans namn var ursprungligen
Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky
men tog sitt nya namn när han bosatte sig i Frankrike.
Han var en nyskapare av poesin i Europa bland annat genom sina så kallade Calligrammes, en form av poesi där bokstäverna formar bilder, vilket senare dadaisterna och de konkreta poeterna under 1950 – 1960 talen tagit till sig. Bilden ovan är  förmodligen ett självporträtt som jag färglagt och placerat framför
Poesins rike.
_______________________________________________________________________

Tatlin
Vladimir Tatlin1885 – 1953
Digital bild 48 x 33 cm
Konstruktivismens visionär

__________________________________________________________

Dick Bengtsson
Dick Bengtsson
1936 – 1989
”Dick och gäddan” – akryl på pannå – 122 x 183 cm
____________________________________________________________________

Länk till Visionärer


Publicerat

i

av

Etiketter: