Palestina finns

Citadellet 1Sea of Galile 1, OKKlippmosken

I min ungdom samlade jag på frimärken. Jag blev speciellt intresserad av frimärken från länder som inte längre fanns eller var satta under ockupation. Estland, Lettland och Litauen var exempel på sådana länder liksom Palestina. För mig har det alltid varit obegripligt att Palestinierna ska tvingas lida för de
övergrepp, förföljelse och dödande som judarna utsatts för i det kristna västerlandet under mycket lång tid. Kulmen nåddes med nazisternas judeutrotning men grunden för antisemitismen i Europa har egentligen skapats av den kristna kyrkan.

Detta är kanske anledningen till att jag kom att göra tre målningar som utgår från tre palestinska frimärken, utgivna på 1920-talet. Jag kallar målningarna ”Palestina finns” och de är målade 2002 – 2004.  I dessa frimärken har jag lagt in diktfragment av Friedrich Hölderlin (1770-1843), en tysk poet som har kommit att bli en sorts ikon för den moderna poesin. Men Hölderlin blev också högt skattad av nazisterna liksom av den tyska vänsterrörelsen på 1970-talet. I likhet med många andra stora kulturpersonligheter har han ett stort symbolvärde för tysk kultur. Däremot har han så vitt jag vet ingenting med antisemitism att göra. Dessa diktfragment finns bevarade i original och ger i sin oavslutade form upphov till många fantasieggande tolkningar. Mötet med de palestinska frimärkena skapar också en extra dimension.
Här följer nu de tre målningarna”Palestins finns” 1-3 där jag utgått från frimärkena ovan  samt Hölderlins diktfragment.

Hölderlins text:
Alles ist innig
Das scheidet
So birgt der Dichter
Verwegner! möchtest von Angesicht zu Angesicht
Die Seele sehn
Du gehest in Flammen unter

Akryl på pannå – 140 x 116 cm – 2002
___________________________________________________________________

 

Hölderlins text:
Denn es hasset
Der sinnende Gott
Unzeitiges Wachstum

Akryl på pannå – 115 x 120 cm – 2004
___________________________________________________________________

Hölderlins text:
Luther
( ett av de kortaste bevarade diktfragmenten)

Akryl på pannå – 140 x 116 cm – 2004
_____________________________________________________________________


Publicerat

i

av

Etiketter: