Rummet 1965

0053 Rummet 1965
Var finns denna bild frågade jag för cirka 15 år sedan. Nu 2021 har målningen kommit till rätta. Ägaren, som köpte målningen 1966 flyttade till Holland 1967 och har nu hört av sig. Målningen finns nu i Sverige igen och ägs av Galleri Belenius..

Rummet 1965 är en representativ bild för mitt måleri på 1960-talet. I den komplicerade men ”platta” rumsgestaltningen skapas ändå ett visst djup genom att formerna och motiven går i och ur varandra.
De tio runda formerna, som är vertikalt placerade och är flyttbara, skildrar olika samtida skeenden. Den mänskliga anknytningen finns i de tio bilderna på en havande kvinna i det rosa partiet. Tanken bakom målningen var att gestalta människans komplicerade relation till en svåröverskådlig verklighet, ett motiv jag ofta återkom till vid denna tid.
Storlek: 122 x 183 cm. Olja, lackfärg, tusch mm. på pannå.
Fler 1960-tals bilder finner du under rubriken 1960-tal