Bellmans visioner

Bellmans visioner


Ett grafiskt blad gjort för Sällskapet ”Par Bricole” 2013. Sällskapet som grundades redan 1779 äger Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 i Stockholm, ett hus där Carl Michael Bellman bodde under några år av sitt liv.

De två bevarade Bellmanrummen är två små stämningsfulla rum med enkla men tidstypiska 1700-tals möbler. Genom de två vackra fönstren möts man idag av en trist utsikt i form av en brandvägg. Ganska omedelbart föddes idén att i det grafiska bladet skall den utsikt som Bellman kan tänkas ha haft återskapas. Men hur skulle jag skapa en autentisk 1700-tals vy över Stockholm. Jag drog mig till minnes att Elias Martin målat en rad stiliga vedutor över Stockholm, bland andra en mycket vacker utsikt från Mose Backe 1786-87. Det är en stor målning som idag hänger i Stockholms Stadshus. En detalj av denna målning utgör nu utsikten från fönstret i bilden och jag är Elias Martin ett stort tack skyldig för hans medverkan. Jag hoppas han uppskattar mitt lån i sin himmel.

Längst ner till höger i fönstret har jag lagt in Bellmanhuset som det ser ut idag. Det flyter väl in i 1700-tals miljön. På himmelen ser man en rad märkliga flygfän som utgörs av små egna akvareller. De får stå som metaforer för all den lustfyllda inspiration och de geniala visioner och infall som Bellman kan ha fått när han blickat ut genom fönstret. Idén bakom dessa flygfän har jag hämtat från en romersk skald, Aulus Persius Flaccus (34-62 e.Kr.) som i en av sina satirer beskriver hur de geniala idéerna kommer likt en sällsynt fågel, en ”rara avis”, när den av en tillfällighet råkar landa framför ens ögon.
Par Bricole betyder just ”av en tillfällighet” eller av ”en slump”.

Bilden håller formatet 35 x 50 cm


Publicerat

i

av

Etiketter: