Jan Mankers hemsida och blogg

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Välkommen till min hemsida OCH blogg!

Bilderna på öppningssidan utgörs av en blandad kompott av detaljer av konstverk med korta kommentarer – en sorts bildblogg.  Mer strukturerat innehåll finner man under de olika rubrikerna.
Under rubriken ”Konstverk” finns bilderna uppdelade för varje årtionde.

Under rubriken ”Grafik” finns två  underrubriker ”Djuptryck” och ”Digital grafik”
Under rubriken ”CV-Porträtt” finns en PDF-länk till min katalog som jag gjorde till min retrospektiva utställning på Konstakademien 2005.
Om du vill ställa frågor gå till rubriken Kontakt.
Om du önskar köpa grafik gå in på studiomanker.myshopify.com

För konstverken gäller normal upphovsrätt: © Jan Manker/BUS
För övriga foton anges fotografen om hon/han är känd.
___________________________________________________________________________

BLOGG

NATO 7 mars 2024
För mig är detta en sorgens dag när vi lurats in i en försvarsallians. Vi har blivit en bricka i stormakternas kamp om världsherraväldet. Att Rysslands invasion av Ukraina skulle innebära ett hot mot Sverige begriper jag inte. Jag kan förstå om de Baltiska länderna kan känna en stor oro eftersom där bor en stor rysktalande befolkning som Ryssland kan få för sig att skydda genom en invasion. Nu har vi blivit ett legitimt mål om ett NATO land kommer i krig med Ryssland. Visserligen kommer vi att få hjälp men vårt land kan bli en krigsskådeplats och då vet jag inte vad hjälpen är till för nytta och atomvapen ligger hotfullt och lurar. Det är precis så som stormakterna bedriver sina krig, man ser till att föra dem i andra länder än på sin egen mark. Så gjorde USA i Korea, Vietnam och Irak och Ryssland invaderade på 1950-talet Tjeckoslovakien, Ungern och nu Ukraina. Dessutom kan vi tvingas försvara Turkiet och Ungern som under NATO processen utövat ren utpressning mot Sverige. Vi vet inget om den politiska situationen i framtiden. Kan vi då lita på våra allierade och vill vi försvara dem.
I USA, som är NATO:s viktigaste part, är den politiska scenen mycket osäker, där en reaktionär och en så kallad “kristen” höger är ett stort bekymmer.

Det “militärindustriella komplexet” är egentligen det stora hotet i världen. Det består av försvarsindustrierna, officerare, yrkessoldater och diverse krigshetsare som är helt beroende av en instabil situation i världen. De gör ingenting för att minska konflikterna i världen utan de är beroende av att konflikterna består. Blir det världsfred får de helt lägga ner sina verksamheter och går miste om de enorma vinster deras verksamheter genererar.
General Eisenhower varnade för det ”militärindustriella komplexet” när han avgick som president och han om någon visste vad dessa krafter ställer till med. Han var själv en del av det.

De stora hoten idag är klimatförändringen och luftens sammansättning. Nu är det fred och samarbete vi måste samarbeta om. Här hjälper inga vapen utan de späder på utsläppen och gör situationen bara värre. Om alla de resurser och kompetenser som vapenindustrin förfogar över istället användes till att skydda vår jord och dess livsformer så kunde man se ett hopp för framtiden.

Bilden nedan gjorde jag 1967.  Jag tycker den är giltig även idag.
Alla flaggor är brända.
Titel: FN – Förvirrade Nationerna   

8 januari 2023

En betraktelse över det förra året 2022.

Jag tror att detta år är det bedrövligaste jag upplevt sedan krigsåren på 1940-talet. Men då var jag så liten att den tidens problem inte bekymrade mig. Det börjar med att Putin startar ett fullständigt idiotisk krig av egoistiska skäl för att gå till historien som mannen som återupprättade sovjets storhet. Ryssland är ju redan ett stort och rikt land med enorma naturtillgångar i form av mineraler, olja, jordbruksmark, skogar, vattenkraft m.m samt en välutbildad och kunnig befolkning . Men det är väl så Putin och hans gäng av banditer fungerar, de vill bara ha mer. Det allvarliga är att de förfogar över en av världens största krigsmakter med vars hjälp de kan trycka ner all form av opposition.

Detta ledde sedan till att Sveriges politiker blev nervösa och ansökte om medlemskap i Nato vilket jag tror är ett ödesdigert misstag. Nu utövar Erdogan utpressning mot Sverige och våra politiker visar en ynklig svaghet i detta spel. Som Natomedlem blir ju också Sverige en legitim måltavla, om ett krig skulle utbryta mellan Nato och Ryssland. Även om vi får stöd av andra Nato länder så kan vårt land bli en krigsskådeplats. De stora makterna i världen ser helst att deras konflikter utspelas och görs upp i andra länder. Det är något vi sett tillräckligt av sedan 1950-talet: Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien med flera och nu får Ukraina ta på sig den rollen.  

Kriget har också orsakat energikris som tydligt visar hur dumt det var av våra politiker att avreglera elmarknaden och låta elen köpas och säljas på en europeisk elbörs. Marknadsekonomi är i sig inte alltid fel men när den kopplas till en privat kapitalistisk ekonomi så handlar det om ren egoism som gynnar vissa storföretag och dess ägare. Elen kan idag kosta lika mycket som hyran för en lägenhet. Det är bara Vänsterpartiet som protesterar mot detta. Hur politikerna ska lösa problemet på sikt är en stor fråga. Staten kan ju inte för all framtid gå in med stödpengar. Förmodligen hoppas man på att befolkningen ska anpassa sig till höga elpriser. Idag röstar 90 procent av svenska väljare på en borgerlig politik och till den räknar jag numera socialdemokraterna som undan för undan dragit sig åt höger men de håller fortfarande stånd mot Sverigedemokraterna. Och där sitter vi nu med våra höga elräkningar. Det kanske kan få väljarna att tänka om. 

Sedan fick vi ett val där borgarna vann med falska löften och öppnade dörren på vid gavel för Sverigedemokraterna. Men falska vallöften förekommer i alla valrörelser och det gäller för oss väljare att genomskåda löftena. Annars står vi där med Svarte Petter.

Jag har bara en innerlig önskan om att år 2023 ska bjuda på bättre nyheter, att kriget i Ukraina ska ta slut, att coronaviruset ska dra sig tillbaka, att vi kan använda våra krafter och ekonomier att lösa klimatkrisen och ägna våra liv åt  “inbördes hjälp”. Det var Pjotr Kropotkin (1842-1921) som myntade detta begrepp i flera skrifter bland annat i boken “En anarkists minnen” som gavs ut i svensk översättning första gången 1901. Det är en tänkvärd men också spännande och underhållande bok, där man lär känna livet i Ryssland under det sena 1800-talet. Kropotkin var en “Fredens anarkist”. Bilden föreställer han.

Kropotkin int


2  oktober 2021
Det känns stimulerande att jag genomfört två utställningar i höst, på Gallery Belenius i Stockholm ”Experiments from the 60´s” och en skyltfönsterutställning i Södertälje centrum på temat ”När havet tar över”. Bägge blev uppmärksammade med recensioner och tidningsartiklar. Jag kommer också att börja ett närmare samarbete med Galley Belenius, som får ta hand om försäljningae av mina målningar och planeringen av framtida utställningar. De grafiska konstverken med en upplaga kommer jag att sköta själv.

Hösten har börjat göra sitt intåg men är sen. Ännu inga frostnätter varför det fortfarande är grönt i trädernas lövverk. Det är inget jag direkt beklagar men det vittnar om en global uppvärmning som kan leda till katastrofer. Det som oroar mig mest är konselkvenserna av att enorma landområden med permafrost i Sibirien, Alaska och Kanads kommer att tina upp och lämna ifrån sig stora mänger koldioxid och andra sumpgaser. När blir vår atmosfär så förändrad att vi inte längre kan andas den och kommer då alla landlevande varelser att dö ut. Det talas mycket lite om detta istället pratar man om vattennivåernas höjning vilket naturligtvis skapar väldiga problem men kommer inte att göra jorden obebolig. Denna framtidsvision är inget som kommer att drabba oss som lever här idag men det vore synd om det innebär ett slut på mänskligheten i förtid.
___________________________________________________________________________

23 april 2021
V2 flygplan

Så har då vintern kommit åter med snö och slask. En trevlig nyhet kom dock idag: Regeringen har för avsikt att stänga Bromma flygplats. Det lär nog dröja men denna politiska långbänk kanske får ett lyckligt slut ändå. Flygplanet nedan målade jag på 1970 talet, två-dimensionella män i en bombliknande farkost. Figursågad bild med måtten ca: 100×185 cm
___________________________________________________________________________

20 april 2021

0056 Binär stad 1965

Denna målning ”Binär stad”, 122×122 cm, som jag målade 1965 fick mig idag att minnas hur diskutionerna gick redan på 1960 talet om en framtida digitalisering av samhället. Att det mesta i vår omgivning och våra liv kunde analyseras ner till ettor och nollor var både skrämmande och spännande. Det har tagit några årtionden men nu är vi där och det ger oss en viss trygghet men samtidigt ofrihet. Det totala övervakningssamhäller närmar sig och i vissa länder finns det redan. När det gäller bildskapandet, vare sig det rör sig om måleri, film eller foto, så har den digitala tekniken fullständigt revolutionerat förutsättningarna. Det rör sig om ett teknikskifte som gör det möjligt att skapa helt nya visuella uttryck och rumsliga gestaltningar. Inte minst inom scenkonsten är detta tydligt.
Detta anade jag på 1960-talet och jag målade då en rad bilder som anknöt till denna framtidsvision.

3 mars 2021
Nu är der drygt ett år sedan man insåg att vi drabbats av en ny influensa, men det dröjde ett tag innan jag insåg vidden av pandemin. I början trodde jag att det var rätt oproblematiskt, influenser hade vi haft tidigare, och jag fortsatte att leva som vanligt. Allvaret kom smygande och vände upp och ner på hela samhället och några nära vänner drabbades hårt och några dog. Nu är vi inne i en tredje våg och jag har blivit alltmer försiktig och inväntar att jag ska stå på tur att få vaccinera mig. Det bör bli nu i mars.
Året 2020 är på något vis förlorat, tiden försvann snabbt förbi, det hände så lite och det finns ingenting att minnas. Ett märkligt vacuum, som visserligen inte drabbat mig hårt, men som lämnar osynliga hål efter sig.
Jag hoppas att vi snart kan kliva ur detta tomrum.

9 november 2020
Min utställning på Grafiska Sällkapet den 17 okt-4 nov är nu slut och jag kan bara konstatera att corona pandemin har drabbat gallerierna hårt. Färre besökare och minskad försäljning är ett tydligt bevis på detta.
6 grafiska blad sålda och några tusenlappar i vinst är på tok för lite för 2 års arbete. Ska man se på sin verksanhet rent företagsekonomiskt så är det jag håller på med rent förkastligt, men det finns ju andra fördelar med mitt yrke, och alla de positiva reaktioner jag fick på utställningen värmer.
Så har valet avgjorts i USA och glädjande nog blev vi av med Trump som var ett hot mot hela världen. Hoppas nu att Biden och Harris kan ställa till rätta en del av det som Trump förstört. Det gäller främst att ta klimathotet på allvar och åter samarbeta internationellt i denna och andra frågor.

13 maj 2020
I dessa tider när man tvingas till en karantäntillvaru tänker jag osökt på Immanuel Kant, 1724-1804, tysk filosof som levde i en självvald isolering i Köningsberg. Där föddes han, arbetade, gjorde inga resor, skapade filosofiska mästerverk och dog. Dagarna var exakt inrutade och han företog en promenad varje dag då han gick åtta gånger fram och tillbaks i en allé. Han gjorde sina svindlande resor i sin hjärna och det går tydligen att fylla en enfomig vardag med ett rikt innehåll. Det kan vara en tröst i dessa tider. Sedan början av mars har jag hållt mig inom Nykvarn gränser vilket ibland känts lite enformigt men har samtidigt fått en del gjort. Men jag saknar min ateljé i Stockholm och kontakt med ett bredare kulturellt utbud. Tyvärr befinner sig Nykvarn i en kulturell skugga även under normala förhållanden. Här finns dock en fin natur att trösta sig med.

28 mars 2020
Några tankar kring corona-viruset som drabbat världen de senaste månaderna. Jag har upplevt flera virusutbrott men ingen har lett till den nervositet och hysteri som den senaste orsakat. Hela länder stängs ner med utegångsförbud och andra åtgärder. Influensan Asiaten 1957-58 drabbade 318 000 personer i Sverige och i hela världen dog 2 miljoner enligt WHO eller 5 miljoner enligt andra källor. Hur många som dog i Sverige har jag inte hittat någon säker uppgift på men det rör sig troligen om 1000 personer. I USA dog 69800 personer.  Hongkong influensan 1968-69 drabbade 300 000 personer i Sverige och i hela världen dog cirka 1 miljon människor. Vid inget av dessa tillfällen stängde man ner hela länder och jag upplevde aldrig någon speciell rädsla.  Spanska sjukan 1918 var mycket allvarligare
med ca 50 miljoner döda och i Sverige 35 000.
Jag är inte medecinskt kunnig men är verkligen dagens corona virus så mycket allvarligare att det motiverar dessa väldiga försiktighetsåtgärder. Så länge det inte finns vaccin gäller det att bygga upp ett eget immunförsvar, antingen att drabbas av sjukdomen eller att ha en livsföring som stärker immunförsvaret.
Visst förstår jag att man vill skydda svaga grupper men om man menar allvar med det  finns det också mycket annat som bör åtgärdas genom att minska luftföroreninger, svält eller trafikolyckor. Dessa tre företeelser dödar flera miljoner människor varje år.
Det positiva är att under denna corona period minskar luftföroreningar och trafikolyckor i den omfattningen att det kanske räddar lika många liv som corona influensan orsakar. Men någon statistik på detta kommer vi nog inte att få se för det vore besvärande för beslutsfattarna att ta till sig.

13 Mars 2019
Min utställning på Galleri Bergman öppnades i fredags. Mycket folk, trångt och trevligt. Mer information under fliken evenemang. Under lördagen få besökare. Så här ser det ut på gallerierna idag med en skrämmande ödslighet under vardagar. Jag skulle önska att man kunde visa sina bilder mer kontinuerligt under enklare former men då krävs att man har en egen butik och det kostar en hel del.
Våren har annars hitintils handlat om vimsiga engelsmän som inte vet hur de vill ha det med Brexit. England, imperialismens verkliga högborg, vill inte längre ta emot invandrare och därför detta kaos. Tyvärr är inte England ensam om denna inställning. Egoismen firar sin tragiska triumf.

18 januari 2019
Så har då äntligen Sverige fått en regering efter fyra månaders kohandel. Jag kan förstå att det kan vara svårt att komma överrens och resultet har blivit en regering som jag inte sympatiserar med. Men jag har aldrig gillat någon regering vi har haft i Sverige så jag är van att finna mig i detta. Vad som irriterat mig är alla nyhetskåta journalister som älskar att gotta ner sig i ett nyhetsflöde som inte innehåller några nyheter. Man har upprepat samma resonemang och kommentarer till leda sedan början av hösten vilket innebär att tidningarnas spaltmetrar och radions och TVs sängningstider missar en rad andra interssanta nyheter. Journalister borde besinna sig och sålla fram material som är en verkliga nyheter. Ibland är de i alla fall duktiga på att göra detta.

10 januari 2019

Besökte Konserthuset i Stockholm den 6 januari där man uppförde ”Carmina Burana” av Carl Orff. Orkesern ”Filialen” och körerna ”Cantemus” och ”Storkyrkans gosskör” och sångsolister gjorde ett mäktigt framförande. Förutom de 4 solisterna ställde de övriga flera hundra deltagarna upp ideellt 0ch anmärkningsvärt är att amatörmusiker kan ha två föreställningar med ett utsålt Konserthus. Det är imponerande att det finns så många körer och ideella orkesterföreningar i Sverige som håller så hög kvalité. Det beror säkert till stor del på våra kulturskolor som väcker barns musikintresse tidigt och får dem att i vuxen ålder fortsätta med musik vid sidan om deras förvävsarbeten. Därför är det skrämmande att  den politiska Alliansen fått igenom en budget där man sparar in på 100 miljoner till Kulturskolorna.  Om det är något man borde värna om är stöd till verksamheter av hög kvalité som  våra barns kan ägna sig åt.

Carmina Burana Elin 2


4 januari 2019

Dagen är grå med duggregn och kylan har försvunnit. Stormen Alfrida har härjat i Uppland och på Gotland, här klarade vi oss rätt bra. Men våra katastrofer är nu ingenting mot det som drabbar många andra delar av världen som en följd av klimatförändringen. Därför känns det än mer frusterande att stora länder som USA och Brasilien idag har ledare som förnekar alla fakta om ett varmare klimat och vad det kan leda till. Man får hoppas att dessa ledare försvinner snart.

1 januari 2019 januari 2019
När jag startade denna blogg 2016 hade jag för avsikt att flitigt skriva då och då. Tyvärr har jag varit för lat men mitt nyårslöfte för 2019 är att bli flitigare med skrivandet. Mina kommentarer om 2018 är kortfattat att Trump framstår mer och mer som det största hotet mot oss alla och att de svenska riksdagspartierna inte klarar av att ta hand om resultatet från höstens val. Det finns en viss likhet mellan Sveriges Riksdag och kaoset i Svenska Akademien. I övrigt har året varit vänligt mot mig med några smärre framgångar. Det jag förbererder just nu är en utställning på Galleri Bergman på Sturegatan 32 i Stockholm den 8-23 mars. Det ska bli spännande att få visa några helt ny konstverk.

19 februari 2017
Melodifestivalen
I går lördag hade melodifestivalen uttagningstävling i Växjö. Jag brukar inte se på melodifestivalen eftersom jag oftast upplever musiken som ytters banal och texterna som rent pekoral.
Men nu skulle Owe Thörnqvist (87 år) delta så jag blev nyfiken. Han gjorde väl en hyfsad insats med en enkel låt i rockabilly stil. Men i övrigt var det sig likt med löjligt överlastade arrangemang till ganska enkla bidrag. Det kan dock vara så att där döljer sig en och annan begåvning, som tyvärr dränks i alla ljuseffekter och andra ovidkommande påhitt, bland annat dansnummer som inte har ett dugg med låten att göra. Jag föredrar att se artister som kan stå ensamma på en scen och trollbinda en stor publik utan en massa ovidkommande jippon. Det kan gömma sig sådana sångare på melodifestivalerna men de har inte en chans att dominera över hela arrangemangets kaos.
Jag bifogar en bild jag fotade från en enkel hårdrockkonsert i en källarlokal i Stockholm, som jag besökte för några år sedan. Jag är ingen älskare av hårdrock men denna enkla konsert rymde mycken mer musikaliskt uttryck och kraft än påkostade melodifestivaler.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

31 december
Nyårsspaning 2017

Vad jag mest kommer att minnas av 2016 är det oerhört grymma kriget i Syrien och flyktingströmmen över Medelhavet där cirka 5000 människor drunknat.
Alla dessa flyktingströmmar är orsakade av just krig eller förföljelse.
Dessutom kommer jag att minnas jippot i USA där Trumpen blev president.
Det finns ett märkligt citat av Platon där han för cirka 2500 år sedan skrev detta:
”En föga upplyst folkmassa tvingar bort förnuftiga ledare när dessa fattar impopulära beslut. I stället dyker allehanda retoriker upp som lockar folket med vackra ord eller hotar dem med enkla debattknep. Dessa maktlystna politiker spelar på folkets lägre känslor, såsom rädsla, hat eller girighet. Det hela resulterar i att politikerna, som aldrig velat ha makten för statens bästa utan endast för sitt egenintresse, slutligen avskaffar den demokrati som burit fram dem till makten. För att rikta bort uppmärksamheten från sina politiska misslyckanden missbrukar de sina nya befogenheter till att starta krig och förföljelse av minoriteter.”
Ett mycket gammalt citat som är rykande aktuellt idag. Vad har vi lärt oss under flera tusen år?

När man försöker analysera bakgrunderna till våldet i världen tar man sällan upp en speciell orsak till detta, nämligen vapenindustrin och arméerna.
När Dwight Eisenhower avgick som president i USA 1961 höll han ett avskedstal där han varnade för det ”militärindustriella komplexet” och det hot det utövar på världen istället för att vara ett skydd för mänskligheten. Som tidigare överbefälhavare för de västallierade trupperna i andra världskriget visste han vad han talade om. Det militärindustriella komplexet är beroende av konflikter, hot och krig för sin överlevnad. Det är lätt att tänka sig att det inom detta komplex av vapenindustrier och arméer finns pådrivande krafter som vill hålla krig och motsättningar levande. Framför allt är de rena yrkesarméerna ofta ett hot både mot den egna befolkningen och omvärlden.

Vad kommer nu det nya triumviratet Trump – Erdogan – Putin , (”The TEP-Brothers”) att hitta på? De övriga inblandade är nog bara små brickor i alla nutida konflikter och Erdogan kommer att bli mindre betydelsefull framöver. Snarare övertar Kinas ledare hans roll. Begreppet terrorist är också mycket tvetydigt då ledarna med stor makt aldrig förknippas med detta epitet hur grymma deras agerande än är. Så värst ljus ser inte framtiden ut för 2017 och jag får bara hoppas att Sverige kan hålla sig utanför konflikter och absolut inte ingår Natos försvarsallians. Då kan vi helt plötsligt tvingas bistå både Trump och Erdogan med militära medel. Våra insatser världen över bör helt koncentreras på humanitär hjälp.

Om man istället vill se lite förhoppningsfullt på framtiden så kanske Putin släpper sina hämningar och kommer ut som gay, vilket skulle bli den största glädjande nyheten under 2017.  Trump och Putin blir goda vänner och lyckas minska spänningen mellan stormakterna
och får till allas förvåning gemensamt mottaga Nobels fredspris.
Sedan får man hoppas att alla ålderdomliga och galna makthierarkier i arabvärlden och Afrika börjar förlora sitt inflytande . 2018 vet jag om mina önskedrömmar uppfyllts.

28 december
Jag upptäcker då och då att jag är tämligen okunnig om vad som händer inom vissa kultursfärer. Det blir speciellt tydligt när någon kulturkändis gått ur tiden, som nu senast när nyheten om George Michaels död spreds i alla medier runt om i världen. Jag hade ingen aning om vem George Michael var, kunde inte minnas att jag hört någon musik av honom och när jag nu lyssnat på en del av hans verk kan jag bara konstatera att den musiken är mig fullständigt likgiltig. Vad beror detta på? Lever jag i en parallell verklighet där helt andra värderingar och smaker råder? Är jag för gammal och reaktionär? Det är nog så att vi har olika bakgrunder som gör att vi uppskattar olika saker. Hur många av George Michaels fans vet t.ex. vem en av mina musikidoler, Morton Feldman var, och jag skulle kunna nämna många fler namn. Feldman var minst av allt reaktionär i sitt skapande, men han kräver ett koncentrerat lyssnade, vilket kanske inte alla orkar med. Alla kulturyttringar som ställer krav på läsaren, tittaren eller lyssnaren kommer nog att befinna sig i den parallella kultursfär som inte uppmärksammas i massmedierna, och förmodligen befinner jag mig där. Den nyhetsskuggan kan ibland vara skön att befinna sig i.

15 december
 Inbördeskriget i Syrien är det grymmast tänkbara scenario man kan se i Mellanöstern just nu.  Det är väl bara Israel som kan känna ett visst lugn över att araberna dödar varandra och inte koncentrerar sig på att attackera Israel. Det är märkligt att Israel inte vill lösa Palestinakonflikten på ett sätt som är acceptabelt för bägge parter. Risken finns annars att konflikterna i området till slut spiller över på Israel. Förr eller senare kommer väl de ålderdomliga hierarkierna med dess motsättningar inom de arabiska länderna att spela ut sin roll och då kan Israel hamna i ett besvärligt läge om inte Palestinafrågan är löst.

11 december
Tittade på Nobelfestligheterna igår. Jag har stor förståelse för att Bob Dylan inte vill delta i detta jippo. Nu väntar jag på att Svenska Akademien går vidare i sitt nytänkande och delar ut litteraturpriset till en serietecknare eller en rap-artist. Det skrivna ordet har många ingångar.


Publicerat

i

av

Etiketter: