Månad: juli 2015

  • Palestina finns

    Palestina finns

    I min ungdom samlade jag på frimärken. Jag blev speciellt intresserad av frimärken från länder som inte längre fanns eller var satta under ockupation. Estland, Lettland och Litauen var exempel på sådana länder liksom Palestina. För mig har det alltid varit obegripligt att Palestinierna ska tvingas lida för de övergrepp, förföljelse och dödande som judarna utsatts för i […]