Kategori: Uncategorized

  • Till Förruttnelsen

    Till Förruttnelsen

      Erik Johan Stagnelius vackra kärleksdikt, där kärleken inte tar slut med döden utan då viger man sig med en ny brud. Efter Stagnelius död gick hans far, som var kyrkoherde på Öland, igenom hans texter och ändrade i denna dikt – ”förskjuten av Gud” är överstruken och ändrad till ”men inte av Gud” akryl på duk – […]